Avatar

Đăng nhập


LƯU Ý: Để nhập Code tại web này, trước tiên các bạn cần tạo (đăng ký) Tài khoản và Nhân vật trong game, cụ thể: Vào game, nhập tài khoản và mật khẩu muốn tạo, lưu ý không viết hoa. Click vào đăng nhập để tạo tài khoản. Click tiếp vào đăng nhập để tạo nhân vật (Chơi SV Mới thì tạo tài khoản mới. Mỗi Tài khoản chỉ tạo duy nhất 1 nhân vật). Xong vào chơi game 5 phút rồi ra web nhập Code